KONTAKT

Andreas Rehn

Ordförande

Tfn 0705-59 13 69

 

Mats Rohdin

Ledamot

Tfn 0706-27 63 95

 

Lina Rehn

Ledamot

Tfn 0702-20 12 83

 

Jessica Christianssen

Kassör

Tfn 0738-02 44 11

 

Kenneth Christiansen

Sekreterare

Tfn 0760-48 03 40

 

Patrik Carlsen

Ledamot

Tfn 0702-55 76 84

 

Hälsohörnan IK

 

Besöksadress: Storgatan 32 - 341 71  Lidhult

Postadress: Järnvägsgatan 18 - 341 71  Lidhult

Internet: www.halsohornanik.se

E-Post: hh.lidhult@gmail.com

 

Öppet alla dagar 05-23

Bli medlem idag, Klicka här!

Copyright  © HälsoHörnan IK 2019

Webbprodukion: A. Mossberg & Co AB